Jdi na obsah Jdi na menu

DOPIS ČLENŮM RADY HLMP rok 2022

Vážení členové Rady Hl.m. Prahy,

 

Obracím se na Vás jako předseda Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy s žádostí o zařazení pevného bodu do návrhu programu jednání Zastupitelstva Hl.m.Prahy, které se má konat dne 27.1.2022. Tento návrh, který v předstihu předkládám odůvodňuji zájmem o přednesení příspěvku ze strany osob, které dále uvádím, členové cechu, představitelé chovu koní ČR a přední odborníci na chov koní. Důvodem této žádosti jsou důsledky Usnesení Hl.m. Praha číslo 3207 ze dne 20.12.2021 k návrhu  nařízení, kterým se vydává tržní řád, kterým dle našeho pocitu Rada Hl.m.Prahy, zneužila svou dvojjedinou kompetenci, kdy na místo přímého jednání o výpovědi naší nájemní smlouvy se uchýlila ke změně Tržního řádu. Důsledek je identický, končí možnost užívat stanoviště na Staroměstském náměstí, ale Rada tímto postupem obešla nám v nájemní smlouvě garantovanou dvouletou výpovědní lhůtu. Navíc, v rámci projednání návrhu novelizace Tržního řádu Hl.m. Praha neprojevilo žádný úmysl dobu provozu, jakkoliv měnit, viz. Položka 1102 a 1104 dosavadního znění Tržního řádu, která byla i v této podobě rozeslána k připomínkování. Časové omezené bylo podivuhodně změněno až po ukončení připomínkového řízení,  kdy se připomínkující subjekty již neměli možnost jakkoliv k zamýšlené změně vyjadřovat a doba provozu tak byla změněna velmi netransparentním způsobem. Tolik k pochybnostem ohledně procesních  podivností,  ale má žádost  se soustředí zejména na faktické důsledky  rozhodnutí Rady, a to povědomí o dopadech tohoto rozhodnutí v časovém úseku pouhého jednoho roku. Samozřejmě že by naše reakce byla jiná, a i argumentace v případě, kdyby byl vymezen jiný čas pro úpravu výkonu naší živnosti. Dospěli jsme proto k závěru, že Rada Hl.m. Prahy nemohla pro své rozhodnutí zvážit všechny argumenty,  které svědčí pro pozitivistický přístup k provozování fiakrů, vzít v potaz. Níže uvedené osoby hodlají seznámit Zastupitelstvo Hl.m. Prahy právě s argumentací svědčící pro pokračování provozu této živnosti. Hodlají přednést argumenty vyvracející výroky odůvodňující ukončení činnosti fiakrů. Cílem této žádosti je zejména zahájení diskuse při vědomí všech argumentů, s cílem přesvědčit Hl.m. Prahu o nekonfliktnosti a neškodlivosti naší činnosti,  která je pro život koní zcela přirozená, při dodržování veškerých předpisů, za dozoru veterinární správy, práce s koňmi s péčí řádného hospodáře, což jsme mnohokrát dokázali za třicetileté doby našeho působení.

 

Deklarujeme že jsme samozřejmě připraveni učinit logické opatření a změny vedoucí vzájemně k  vyššímu standardu námi poskytované služby.

 

Zde připojuji přehled osob, které se na základě  medializace nám přihlásili s projevením ochoty vystoupit na jednání Zastupitelstva a přednést argumentaci osvětlující problematiku soužití fiakrů s městem.

 

Josef Kočovský – předseda Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy

 

Ing.Václav Luka – místopředseda Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy

 

Ing.Cyril Neuman – vedoucí úseku chovu koní katedry chovu hospodářských zvířat ČZU, publicista

 

Ing.Lenka Gothardová Csc, emeritní ředitelka Národního hřebčína Kladruby nad Labem, starostka Kladrub, trenérka,rozhodčí koní

 

Ing. Jan Navrátil Csc, emeritní vedoucí chovu koní  katedry chovu hospodářských zvířat ČZU, vozatajský jezdec, chovatel

 

Aleš Fiala – vystudovaný zootechnik, prezident asociace chovu koní

 ČR,chovatel koní, jezdec spřežení, účastník mistrovství světa spřežení

 

Josef Váňa – mnohonásobný vítěz Velké Pardubické, chovatel koní , trenér

 

Mgr. Bara Limrová, advokát – chovatelka koní jezdkyně


 

Závěrem připojuji i odkaz na RIGORÓZNÍ PRÁCI

Ing. Josefa Břečky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy osvětlující soužití  koně s městem.

 

Https://dspace,cuni.cz/browse?

Type=author&value=B%C5%o99e%C4%8Dka,%20Josef


 

V Praze 10.1.2022


 

Josef Kočovský

předseda Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy